== ve === farkı nedir?

==and===

“==” (loose equality) ve “===” (strict equality) operatörleri, JavaScript gibi bazı programlama dillerinde kullanılan karşılaştırma operatörleridir.

"==" (loose equality)

“==” operatörü, iki değeri karşılaştırırken, değerlerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Ancak, türlerinin farklı olması durumunda, otomatik olarak tür dönüşümü yapar ve değerleri karşılaştırır. Bu nedenle, “==” operatörü ile yapılan karşılaştırmalarda beklenmeyen sonuçlar alınabilir. Örneğin:

				
					console.log(1 == "1"); // true
console.log(true == 1); // true
console.log(null == undefined); // true
				
			

"===" (strict equality)

“===” operatörü ise, hem değerleri hem de türlerini karşılaştırır. Bu nedenle, “===” operatörü ile yapılan karşılaştırmalar daha güvenlidir ve beklenmedik sonuçların alınması önlenir. Örneğin:

				
					console.log(1 === "1"); // false
console.log(true === 1); // false
console.log(null === undefined); // false
				
			

İki (==) Eşittir Karşılaştırması



Üç (===) Eşittir Karşılaştırması

Özet

“===” operatörü ile yapılan karşılaştırmalar, “==” operatörüne göre daha sıkıdır ve tür dönüşümü yapmaz. Bu nedenle, karşılaştırılacak değerlerin türleri önemli olduğunda, “===” operatörü tercih edilmelidir.

Bazı programlama dillerinde, “==” operatörü yerine “eq” veya “equals” gibi alternatif karşılaştırma operatörleri kullanılırken, “===” operatörünün birçok modern programlama dilinde standart bir karşılaştırma operatörü olarak kullanıldığı görülmektedir.

“==” operatörünün kullanımı hatalara neden olabileceği için, genellikle “===” operatörü tercih edilir. Bu şekilde, beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma riski en aza indirilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *