RxJS Creation Operatörleri: Temel Kavramlar ve Kullanım Örnekleri

RxJS
RxJS (Reactive Extensions for JavaScript), Angular uygulamalarında asenkron işlemleri daha etkili bir şekilde yönetmeyi sağlayan güçlü bir kütüphanedir. Bu yazıda, RxJS’in temel bileşenlerinden biri olan “Creation Operatörleri”ne odaklanacağız. Creation operatörleri, observables oluşturmanıza yardımcı olur ve veri akışını başlatmanın temel yolunu sunar.

1. Observables Nedir?:

Observables (gözlemlenebilirler), RxJS kütüphanesindeki temel kavramlardan biridir ve asenkron programlamayı daha etkili ve yönetilebilir hale getirmek için kullanılır. Observables, veri akışını temsil eder ve bu akış üzerinde işlemler yapmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda olayların, API çağrılarının ve diğer asenkron etkinliklerin kolayca işlenmesini sağlayan bir yapıdır. İşte Observables kavramının daha ayrıntılı bir açıklaması:

1. Veri Akışını Temsil Eder: Observables, bir veri akışını temsil eder. Bu akış, zaman içinde değişen değerlerin bir dizisini içerebilir. Örneğin, bir kullanıcının tıklamalarını veya bir sunucudan gelen verileri temsil edebilir. Observables, bu veri akışını yakalamanıza ve üzerinde işlem yapmanıza izin verir.

2. Temel Unsurları: Bir Observable, aşağıdaki temel unsurları içerir:

 • Değerler (Values): Observables, zaman içinde taşıdığı değerleri temsil eder. Bu değerler, sayılar, diziler, nesneler veya daha karmaşık veri yapıları olabilir.

 • Hatalar (Errors): Bir Observable akışı boyunca hatalar meydana gelebilir. Bu, bir API çağrısının başarısız olması gibi durumları ifade edebilir.

 • Tamamlanma (Completion): Bir Observable, akışın sona erdiğini belirten bir tamamlanma sinyali de gönderebilir. Bu, veri akışının artık devam etmeyeceği anlamına gelir.

3. Observables Nasıl Kullanılır?: Bir Observable’ı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Oluşturma (Creation): Observables oluşturmak için Creation operatörlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, of, from, interval gibi operatörlerle observables oluşturabilirsiniz.

 2. Abonelik (Subscription): Observables’ı kullanabilmek için onlara abone olmanız gerekir. Abonelik, Observable’ın veri akışını dinlemeye başladığınız anlamına gelir. Abone olduktan sonra, değerler, hatalar ve tamamlanma durumu gibi olayları yakalayabilirsiniz.

 3. İşlemler (Operations): Observables üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler, veriyi dönüştürme, filtreleme, birleştirme veya gecikme gibi eylemleri içerebilir. RxJS, bu işlemleri gerçekleştirmek için çok sayıda operatör sunar.

 4. Aboneliği İptal Etme: Observables’a abone olduğunuzda, işleri bitirdiğinizde aboneliği iptal etmelisiniz. Bu, gereksiz bellek tüketimini ve sızıntıları önler.

				
					import { of } from 'rxjs';

const observable = of(1, 2, 3, 4, 5);

const subscription = observable.subscribe(
 data => console.log(data),   // Değerler
 error => console.error(error), // Hatalar
 () => console.log('Completed') // Tamamlanma
);

subscription.unsubscribe(); // Aboneliği iptal et

				
			

Observables, asenkron programlamada daha tutarlı ve esnek bir yaklaşım sunar. Angular’da, HTTP çağrıları, kullanıcı etkileşimleri ve diğer asenkron etkinlikler genellikle observables ile ele alınır.

2. Creation Operatörleri:

 Creation operatörleri, observables oluşturmanın farklı yollarını sağlar. İşte bazı yaygın Creation operatörleri:

 • of: Belirtilen değerleri sırayla yayınlayan bir observable oluşturur.
 • from: Dizi, dizi benzeri nesneler veya bir diziye benzer bir nesne gibi verilerden bir observable oluşturur.
 • interval: Belirli bir süre boyunca ardışık sayıları yayınlayan bir observable oluşturur.
 • fromEvent: Belirli bir DOM olayından (örneğin tıklama, tuş vuruşu) yayınları yakalayan bir observable oluşturur.

3. Kullanım Örnekleri: Bu bölümde her bir Creation operatörünün nasıl kullanılacağını gösteren örnekler verilebilir.

of Operatörü:

				
					import { of } from 'rxjs';

const observable = of(1, 2, 3, 4, 5);
observable.subscribe(data => console.log(data)); // 1, 2, 3, 4, 5

				
			

from Operatörü:

				
					import { from } from 'rxjs';

const array = [1, 2, 3, 4, 5];
const observable = from(array);
observable.subscribe(data => console.log(data)); // 1, 2, 3, 4, 5

				
			

interval Operatörü:

				
					import { interval } from 'rxjs';

const observable = interval(1000); // Her saniye bir sayı yayınlar
observable.subscribe(data => console.log(data)); // 0, 1, 2, 3, ...

				
			

fromEvent Operatörü:

				
					import { fromEvent } from 'rxjs';

const button = document.getElementById('myButton');
const observable = fromEvent(button, 'click');
observable.subscribe(event => console.log('Button clicked!'));

				
			

Sonuç: Bu yazıda, Angular uygulamalarında RxJS Creation operatörlerini kullanmanın temel kavramlarını ve bazı örnekleri ele aldık. Creation operatörleri, asenkron veri akışlarını oluşturmanın ve yönetmenin güçlü yollarını sunar. Angular’da RxJS kullanarak daha karmaşık senaryoları ele alabilirsiniz, ancak bu yazı başlangıç için iyi bir adım olmalıdır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *