Blog

==and===

== ve === farkı nedir?

“==” (loose equality) ve “===” (strict equality) operatörleri, JavaScript gibi bazı programlama dillerinde kullanılan karşılaştırma operatörleridir. “==” (loose equality) “==” operatörü, iki değeri karşılaştırırken, değerlerin

Devam »